До края на август се удължава срокът на проектите за предоставяне на топъл обяд

23.07.2020

326

Със Заповед на министъра на труда и социалната политика се удължава срокът за изпълнение на проектите на общините и районите на общините по Целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, реализираща се от Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Удължаването на срока за предоставяне на топлия обяд е до 31 август 2020 г.

Общините, чиито договори по Целевата програма приключват на 24 юли 2020 г. е необходимо, при желание от тяхна страна, да:

  • Изпратят писмо със заявено съгласие, придружено от формуляр за кандидатстване с променен брой дни и финансов ресурс за изпълнение на дейностите по предоставяне на топъл обяд;
  • Писмото трябва да бъде получено в деловодната система на АСП или на електронна поща: ok@asp.government.bg  до 24 юли 2020 година.

Общините, чиито договори по Целевата програма са приключили, но желаят да предоставят топъл обяд през м. август, следва да кандидатстват в периода 23 юли- 29 юли 2020 година. Формуляр за кандидатстване се депозира в деловодната система на АСП  или на електронна поща: ok@asp.government.bg

По Програмата на МТСП 193 общини и 23 района на Столична община предоставят топъл обяд.