До 24 октомври очакваме Вашите коментари по проект на ЗИД на Закона за регионалното развитие

11.10.2018

310

Министерството на регионалното развитие и благоустройство публикува за обществено обсъждане проект на ЗИД на Закона за регионалното развитие (ЗРР) - http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3793 .

Какви са основните промени и какво засягат можете да видите на страницата ни, в раздел "Проучвания сред общините": https://www.namrb.org/proutchvane-po-proekt-na-zid-na-zakona-za-regionalnoto-razvitie-zrr

С оглед подготовката на общо становище на НСОРБ, ще бъдем благодарни за Вашите бележки и допълнения по публикувания ЗИД на ЗРР в срок до 24 октомври 2018 г. на e-mail: pozicia@namrb.org