Дистанционни обучения по ОПРР на 27 и 28април

24.04.2020

374

На 27 и 28 април 2020, Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г ще проведе онлайн обучения за бенефициентите по новообявени и изменени Насоки за кандидатстване по съответните процедури и разглеждане на най-често допускани грешки при електронното кандидатстване в ИСУН 2020, както и отговор на въпроси по същите.

Предвижда се панелите да започват в 10:00 часа, като всеки от тях ще бъде с продължителност до 2 часа, разпределни по график както следва:

  • На 27 април 2020 г.:
  • от 10:00 до 12:00 ч. ще се проведе обучение по променените Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за професионалните училища в Република България”.
  • от 13:00 до 15:00 ч. ще бъде включено представяне на процедура „Подкрепа за висшите училища в Република България”.
  • от 15:15 до 17:15 ч.  ще бъдат представени Насоките за кандидатстване по процедура „Спорт в училище“.

В обучението се очаква да се включат общо 24-ма участници - представители на бенефициентите.

  • На 28 април 2020 г. обученията са  за представители на конкретни бенефициент - Министерство на здравеопазването, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и Агенция „Пътна инфраструктура“.