Intelligent Cities Challenge: нова възможност за общините

22.04.2020

300

През 2017 г. Европейската комисия стартира предизвикателството на Intelligent Cities Challenge, за да помогне на 41 града в ЕС да трансформират своята дигитална политика, за да направят градското си пространство по-приятно за всички.

Тази година Комисията ще направи крачка напред, за да помогне на 100 града да станат по-зелени, по-социални и по-интелигентни в предизвикателството за интелигентни градове (ICC). Те трябва да са с над 50 000 жители, освен ако не кандидатствате като част от градски консорциум.

Градовете, избрани да участват в ICC, ще получат безплатна подкрепа, необходима за разработване и прилагане на стратегии, насочени към това да станат по-зелени, по-жизнени и по-интелигентни. Двугодишната програма за наставничество / изграждане на капацитет (от юни 2020 г. до юли 2022 г.) може да бъде свързана с подкрепа на общините в следните направления:

 • Трансформираща промишленост, зелено производство и чисто производство;
 • Стартиращи фирми, и социална икономика;
 • Преобразуване и екологизиране на строителството, жилищното строителство и управлението на градовете;
 • Умен и устойчив туризъм;
 • Умна и зелена мобилност и транспорт;
 • Електронно управление и дигитализиране на публичните услуги;
 • Увеличаване на участието и свързаността на гражданите
 • Насърчаване на здравето и благополучието на гражданите
 • Подкрепа за безопасност и сигурност;
 • Иновативно образование и обучение за повишаване на квалификацията и преквалификацията;
 • Управление на отпадъците и кръгова икономика;
 • Мащабиране на решения за възобновяема енергия и енергийна ефективност;
 • Ефективно управление на водата и водните системи;
 • Устойчиво използване и управление на природните ресурси;
 • Устойчиви и устойчиви хранителни системи;
 • Устойчивост на климата и управление на бедствия.

Градовете бенефициери ще получат: персонализирана подкрепа от специализиран екип от експерти, достъп до онлайн кутия с инструменти, както и подкрепа 1 към 1 от градовете-наставници в ЕС.

Поканата за изразяване на интерес вече е отворена. Крайният срок за кандидатстване е 29 май 2020 г.

За повече информация посетете https://www.intelligentcitieschallenge.eu/