Детайлни предложения на НСОРБ по React-EU

03.09.2020

221

Съгласно поетите ангажименти от регулярната среща на партньорските организации с вицепремиера Томислав Дончев по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) https://www.namrb.org/startira-koordinaciiata-po-podgotovkata-na-nacionalniia-plan-za-vazstanoviavane-i-ustojtchivost, НСОРБ конкретизира предложенията на Постоянните комисии на Сдружението за програмирането на очаквания от ЕС ресурс по инициативата React-EU.

Мотивирани предложения за подкрепа на общините, общинските лечебни заведения и резидентни социални услуги, здравните кабинети в образователната инфраструктура, предприятията, дружествата и фирмите и др., са изпратени до Управляващите органи на пет от настоящите европрограми. Към тези програми, съгласно решение на Министерския съвет ще бъде насочен допълнителният ресурс от инициативата в размер на около 1.3 млрд. лв. (656 млн. евро).

Конкретните ни предложения:

 ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК):

 • подкрепа на общинските търговски дружества, извършващи градски, крайградски и междуградски автобусен транспорт, чиято икономическа дейност бе директно засегната от неблагоприятното въздействие на наложилото се в страната извънредно положение и продължаващата противоепидемична обстановка, предизвикани от Covid-19. Подпомагане под формата на компенсация, за определен брой месеци, в размер на фиксирана сума за извършен пробег на километър.

ОП за храни и/или основно материално подпомагане:

 • продължаване и разширяване на подкрепата по осигуряване на топъл обяд от общините и районите на общините. Подпомагане при увеличена стойност на хранодена и възможност през почивните и празничните дни да се предоставят на потребителите на услугата консервирани и пакетирани храни;
 • подпомагане на най-бедните и най-нуждаещите се, на определен период от време и с базови почистващи и дезинфекциращи препарати, както и лични предпазни средства (маски).

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР):

 • подкрепа за общините за обзавеждане и оборудване на здравните кабинети в общинските ясли, детски градини, общообразователни, специални и професионални училища.

ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР):

 • продължаване и разширяване на патронажната грижа, чрез включването в нея на лица и семействата им, непопадащи в механизма за лична помощ;
 • включване на общините и районите на общините към допустимите за подкрепа работодателите по текущата процедура „Заетост за теб“ или в друга аналогична й, за реинтеграцията в заетост на безработни лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия;
 • COVID добавка към възнагражденията за общинските служители на „първа линия“ в борбата с пандемията, които обезпечават предоставянето на социални, комунални и други услуги в режим 24/7;
 • директна подкрепа, както на общините, така и на други субекти, под формата на компенсация, покриваща всички или част от направени от тях разходи за организиране на отложени или непроведени културни събития, концерти, фестивали и др. прояви;
 • обезпечаване на ресурс за заличената в програмата процедура за подкрепа на общинския капацитет за предоставяне на услуги по Законите за социалните услуги и личната помощ, в условията на пандемии и епидемии;
 • създаване на е-система за администриране на социалните услуги в подкрепа ефективното и ефикасното им реформиране.

ОП „Региони в растеж“ (ОПРР):

 • подпомагане на общинските лечебни заведения и резидентни социални услуги, чрез доставка на оборудване, обзавеждане и апаратура и устройство на специализирани помещения за прием и карантиниране на пациенти.

Детайлните предложения на НСОРБ по всяка от програмите на: https://www.namrb.org/izpalnenie