Данни на НСИ за административно-териториалното деление на страната към 31.12.2019 г.

26.05.2020

301

Националният статистически институт публикува официалния доклад „Административно-териториално и териториално деление на Република България през 2019 година“.

Докладът съдържа актуални данни за населението и териториалния обхват на области и общини, както и информация за по-големите градски райони и населени места в страната.

Пълният текст на Анализа можете да видите на сайта на НСОРБ в раздел „В помощ на общините“ / „Консултативни материали“ https://www.namrb.org/administrativno-teritorialno-i-teritorialno-delenie-na-republika-balgariia-kam-31-12-2019-g