Даниел Панов представи опитът и проблемите на българските общини в опазването на културното наследство в конференция, организирана от ЕП

22.06.2020

120

„Съвременните технологии променят начина на общуване, в това число и общуването с културни ценности.  Те носят потенциал, който у нас преобладаващо се използва за експониране и промоция на наследствата, но дигиталните технологии са важен инструмент, който в много аспекти може да подпомогне работата на специалисти, изследователи и администрация в процеса на опазване, възстановяване и адекватно вписване на културни и исторически забележителности в единия градски културен пейзаж“ – сподели председателят на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново Даниел Панов в рамките на видеоконференцията „Дигитализация и иновации в областта на културното наследство“, организирана от евродепутата Искра Михайлова.

Във форума взеха участие Мария Габриел – Комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж, председателят на Комисията по културата  и медии в Народното събрание Вежди Рашидов, министърът на културата Боил Банов, заместник-председателят на БАН чл.- кор. Проф. Васил Николов, както и Греъм Бел  – член на борда на Europa Nostra – организацията, която присъжда европейските годишни награди за културно наследство, арх. Семова-Колева –  председател на Българския национален комитет на Международния съвет за паметници на културата и забележителни места (ICOMOS), чл.- кор. проф. Мила Сантова – председател на Българския национален комитет на Международния съвет на музеите (ICOM), депутати, университетски преподаватели и експерти.

Даниел Панов представи гледната точка на общините по актуалния за страната ни проблем с дигитализирането на архивите на недвижимото културно наследство. Той подчерта, че автентичните документи представляват интерес освен за собствениците на сгради, техните наследници, общините, на чиято територия се намират зданията, но и на изследователи, историци, архитекти, студенти и преподаватели и мн. други и обърна внимание, че възможността за свободен достъп до документалните архиви е проблем, който засяга всички градове с голяма концентрация а старинни сгради от различни епохи. Такива са Пловдив, София, Бургас, Варна, Русе, Трявна, Габрово, Видин и други, в това число и малки населени места като Арбанаси, Ковачевица, Боженци, Елена и много други на територията на цялата страна.

Кметът на Старата столица сподели опита на община Велико Търново в паспортизацията на сградите – паметници на културата и разказа за съвместната работа на експертите със специалисти от побратимената френска община Байон. Над 500 са паметниците на културата във Велико Търново, в това число и целият групов ансамбъл „Стар град“, за които общината е изготвила единни силуетни планове, които улесняват собствениците по отношение на ремонтите и възстановяването на сградите. Близо 50 къщи вече са с реновирани фасади, покриви, орнаменти и са възвърнали блясъка си от преди повече от 100 години. По 75 оекта текат ремонтни дейности.

Днес в старинната част на Велико Търново живеят повече от 5000 граждани, чиято грижа за сградите – паметници на културата, се стимулира от редица облекчения. Общината е сред най-добрите стопани на Стария град и непрестанно инвестира в поддържането на историческите ценности и развитието на съвременна инфраструктура. Предстои в най-скоро време и приемане на План за управление на старинната част на Велико Търново – документ, който е бил разработван близо 2 години.

Като председател на УС на НСОРБ , Даниел Панов изрази готовността на своите колеги да подпомогнат всяко усилие за дигитализация на документите, свързани с недвижимото културно наследство, защото това е единствената възможност тези сгради да бъдат разумно използвани в обществен интерес.

Той обърна внимание, че от гледна точка на местните власти, е необходима особена деликатност в прилагането на съвременните технологии за популяризиране на исторически и културни забележителности и процеси и предоставянето на дистанционен достъп до тях.

Дигитализацията на културните ценности може да бъде важен стимул за развитие на туризма, за осъществяване на посещения, за междукултурно общуване, но може и задълго да дистанцира публиките от директен досег с ценностите и да подмени автентичното възприемане с неговата дигитална версия, а това би могло да има негативен ефект върху развитието на туризма – подчерта Панов. Той изрази надеждата, че подобни форуми ще дадат импулс за по-задълбочено разбиране на важността на процесите на дигитализация на културни ценности и за постепенното решаване на проблемите у нас.

Инициаторът на конференцията - българският евродепутат Искра Михайлова – член на групата „Обнови Европа“ в Европейския Парламент, сподели, че заедно със свои колеги работи активно по осигуряването на подкрепа чрез европейски средства и за възстановяване и реставрация на паметници на културата, които са частна собственост. Идеите в този аспект, както и възможността за използване на програмите, финансиращи мерки за енергийна ефективност и по отношение на фамилни жилищни сгради с историческа стойност, ще бъдат сред темите за обсъждане между българските евродепутати и НСОРБ.