ХIII Годишна среща на местните власти - 1-3 октомври, к.к. Албена

25.09.2018

3018

 

Вече над 800 представители на общини и гости от централната власт, партньорски организации и други заявиха своето участие в Годишна среща на местните власти 2018 г.

И тази година програмата на Годишната среща ще предложи много възможности за дискусии по актуални теми, за срещи с ключови министри,  запознаване с успешни практики и за нови контакти. 

 

Представители на Фонда на фондовете и изпълнителните директори на Фонд ФЛАГ и Фонд за градско развитие за Северна и Южна България ще представят възможностите на финансови инструменти за насърчаване на местното икономическо развитие чрез нисколихвени кредити. С участието на Национална компания „Индустриални зони“ и представители на бизнеса ще се дискутират възможности на общините за привличане на чужди инвеститори и високотехнологични производства чрез изграждане и развитие на индустриална инфраструктура

Форумът, организиран съвместно с Национална асоциация на председателите на общински съвети (НАПОС), ще постави акцент върху промените в Административно-процесуалния кодекс и ангажиментите на общинските съветници по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. В работата на форума ще се включи главен експертен сътрудник в Комисията по регионална политика, благоустройството и местното самоуправление към 44-то Народно събрание и представители на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Форумът на Националната асоциация на секретарите на общини НАСО РБ ще се фокусира върху предизвикателствата на 2019 година – ангажиментите на секретарите в преброяване на населението на България и предстоящите местни избори. Важна тема ще бъде модерното управление на човешките ресурси в общините и справедливото разпределение на ограничените общински ресурси, в която ще се включат представители на Администрацията на Министерския съвет

И тази година можете да участвате във форум на ICT Media, посветен на интелигентна трансформация на общините

 

 

Вторият ден от ГСМВ ще бъде ангажиран с паралелни форуми, посветени на важни и актуални за общините теми.

Ще имате възможност да се включите в дискусионен форум по темата за приноса на общините за опазване на обществения ред и защита на населението при кризи. За участие са поканени представители на МВР, ГДПБЗН, ДАМТН и ресорни парламентарни комисии

Ще бъде разгледано практическото  прилагане на новите законови правомощия на общините с промените в ЗМСМА – новите звена по обществен ред, контролът на безопасност на движението в населените места чрез видеонаблюдение,  новата Интегрирана автоматизирана система за сигурност.

Важна ще бъде и темата за финансирането на дейностите по превенция на бедствията. Ще можете да се запознаете с опита на Столична община.

Не е пропусната и особено актуалната тема за новите моменти при управление на общинските язовири – процеса на прехвърляне на някои от тях към държавата, новите условия за контрол на язовирите и категоризацията им.

 

Във форума, посветен на общинското образование и социални услуги, ще бъдат дискутирани подобряването на координацията между институциите за обхващане на децата в задължителна предучилищна и училищна възраст и актуалните задачи пред общините през 2019 г. в образованието и социалните дейности. Участие ще вземат председателят на Парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика Хасан Адемов, както и министрите на образованието и науката и на труда и социалната политика – Красимир Вълчев и Бисер Петков.

„Общините и държавата в съвместно управление на територията“ е темата на форума с МРРБ; Парламентарната комисия  по труда, социалната и демографската политика; Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Дирекцията за национален строителен контрол.

Ефективността на мерките за облекчаване на административната тежест за гражданите и бизнеса, инвестиционните приоритети на общините в областта на жилищната политика, подобряване на ВиК услугите и градската среда, възможностите за държавно финансиране на поддръжката на общинските пътища са основните теми, които ще бъдат дискутирани.

Консултативна среща по въпроси на е-управлението с участието на зам. министър-председателят Томислав Дончев и неговият екип, е с начален час 13,30 ч. В срещата, на която ще се дискутират приоритетните задачи и практическите проблеми в реализацията на е-управлението ще се включи за участие и председателят на Държавна агенция „Електронно управление” Атанас Темелков.

 

За участие в Пленарната сесия, която по традиция се провежда след обяд на втория ден от ГСМВ във Вариете – театър „Албена“, са поканени министър-председателят Бойко Борисов, председатели на парламентарни комисии, вицепремиери, министри, посланици и други.

В края на сесията, тържествено ще отбележим приноса на общински служители, партньори, медии и граждани с връчването на Годишните награди на НСОРБ за 2018 г. в категориите „Община-реформатор“, „Общинар-реформатор“, „Общински дарител“, „Партньор на общините“, „Медиен глас на общините“ и „Активни граждани“.

  

Общинско ЕКСПО

Неразделна част от програмата на Годишната среща вече повече от 10 години е специализираното изложение ОБЩИНСКО ЕКСПО. 

Подробна информация можете да намерите на сайта на НСОРБ-Актив http://namrb-activ.org/page/expo.

Общинското ЕКСПО е в рамките на трите дни на Годишната среща, а официалното му откриване е на 1 октомври в 18 ч. Не пропускайте да разгледате изложението и да се включите в коктейла, с приятна забавно-музикална програма, със специалното участие на рокмузикантите от група Б.Т.Р. За доброто настроение на гости и изложители са поканени състави и изпълнители от Банско и Ловеч.

 

Съпътстващи събития

Спортна активност

Тази година НСОРБ включи в програмата на срещата и общински тенис турнир, който се организира с подкрепата на Националната асоциация по тенис. Той ще бъде в два етапа – състезание за общинските тенисисти и демонстративни уроци за начинаещите. Можете да се включите, като отбележите в онлайн заявката за участие предпочитаната от Вас форма. Турнирът и демонстративните уроци ще се провеждат на 1 и на 3 октомври.

Демонстрация

Дирекция „Аварийна помощ и превенция” към Столична община ще проведе демонстрация на действия за превенция и защита при бедствия на 2 октомври от 18 ч.

Организирани посещения на обекти в региона

На 3 октомври можете да се включите в някое от трите организирани посещения на проекти и обекти на културно-историческото наследство в региона – Ботаническа градина и Двореца в Балчик или нос Калиакра.

 

Очакваме Ви!