ХХХII-то Общо събрание на НСОРБ ще се проведе на 12 февруари в гр. София

14.01.2019

860

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 1 от Устава на НСОРБ, със свое решение № 1.1/Протокол №32/11.12.2018 г, Управителният съвет свиква заседание на Общото събрание на НСОРБ на 12 февруари 2019 г. (вторник) от 13.00 ч. в зала „Рубин“, хотел Рамада, гр.София  при следния

Дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет на НСОРБ през 2018 г.;

 

  1. Отчет за дейността на Контролния съвет на НСОРБ през 2018 г.;

 

  1. Програма за дейността на НСОРБ за 2019 г.;

 

  1. Отчет за изпълнението на бюджета на НСОРБ за 2018 г. и проектобюджет за 2019 г.;

 

  1. Приемане на Статут и видове отличия на НСОРБ

 

  1. Разни

 

Покана за участие в ОС, програма и материалите по Дневния ред са изпратени на 11.01.2019 г. до всички делегати по „Български пощи“ и на посочените от тях електронни пощи.

След приключване на дебатите по дневния ред на заседанието, е предвидено време за дискусия по актуални за общините въпроси.

При планиране на участието си, имайте предвид следния времеви график:

11.00 - 13.00 ч. - Регистрация на делегатите на общините в Общото събрание
13.00 - 15.30 ч. - Заседание на Общото събрание на НСОРБ
15.30 - 18.30 ч. - Съпътстващ форум „Европейски, национални и местни приоритети”

Панел 1: „Европейска и национална визия за развитието на общини и региони“ – за участие са поканени Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството и Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите

Панел 2: „Споделени отговорности по опазване на околната среда и насърчаване на местната икономика“ – за участие са поканени Нено Димов, министър на околната среда и водите и Емил Караниколов, министър на икономиката

Панел 3: „С грижа за местните хора“ – за участие са поканени Кирил Ананиев, министър на здравеопазването и Бисер Петков, министър на труда и социалната политика

 

С оглед добрата предварителна подготовка, ще очакваме в срок не по-късно от 4 февруари 2019 г. да попълните и изпратите онлайн формуляра за заявяване на участие. Линк към формуляра е изпратен до делегатите в ОС на 11 януари, заедно с поканите и материалите за заседанието.