Близо 400 участници на 22-рата Национална среща на финансистите от общините

18.05.2019

980

XXII-рата Национална среща на финансистите от общините събра близо 400 участници - финансисти, счетоводители, данъчни експерти, вътрешни одитори, финансови контрольори, председатели на постоянни комисии и съветници. В периода 16-18 май традиционното събитие се проведе в к.к "Св. Св. Константин и Елена“, като на 16 май се проведе открито заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по бюджет и финанси.

В срещата се включиха представители на Министерство на финансите, Национална агенция по приходите, Националния статистически институт, Камарата на частните съдебни изпълнители, Нотариалната камара на Република България, „Информационно обслужване“ АД, „Имеон Софтуер“ ООД и Държавна агенция електронно управление, Софтуерна група Акстър.

Основните теми на дискусиите са фокусирани към поддържането на устойчиви публични финанси в общините; рамката на общинските финанси през 2020 г., визията за общинските финанси в дългосрочен план до 2030 г., подобряване работата в бюджетния процес.

„Вече над двадесет и две години срещата на финансистите е може би най-значимата след тази на кметовете, където се сблъскват  интересни мнения, разнищват се финансови и не само финансови проблеми“ -  с тези думи се обърна към участниците Александър Горчев, член на УС на НСОРБ и кмет на община Велики Преслав, който приветства участниците при откриването на събитието на 17 май.

Срещата бе открита от Златко Живков, член на УС на НСОРБ и кмет на община Монтана, който представи пред форума действията на УС на НСОРБ за подобряването на бюджетната финансова рамка за 2019 г. и както и предложенията на Сдружението по бюджет 2020 г.  „Местната власт предоставя около 70% от публичните услуги в страната. Хората очакват услугите да ги вършат общините“ – каза той като добави, че няма институция към която гражданите да имат по-големи очаквания.

Изпълнителният директор на Сдружението Силвия Георгиева представи резултатите от дискусиите „ОБЩИНИ 2030“, които които касаят финансовото развитие и данъчната политика на общините. „И света и Европа знаят вече своя дневен ред до 2030 г. Общините се променят. Все повече говорим за умни градове. Това са градове, които сами по себе си са двигател на икономиката, генератори на добавена стойност и нови бизнеси“ каза тя.

„Най-голямото богатство не са парите, а общинската експертиза“ – се обърна към участниците г-жа Гинка Чавдарова по време на дискусионния форум „Как да работим по-добре в бюджетния процес“. Общините очертаха проблемите при трите движещи сили в бюджетния процес – гражданите, кметът и администрацията и общинският съвет. 

Успешно бяха проведени няколко паралелни експертни групи: за финансисти, за данъчни експерти и счетоводители, и за одитори и финансови контрольори.

Националната среща на финансистите от общините завърши на 18 май с дискусионен форум по темата  „Електронното управление и услуги“. Как да се развие капацитета на общините за тяхното предоставяне и как да се усъвършенства административното обслужване в областта на финансовата политика бяха обсъжданите въпроси през последния ден от срещата.