Безплатни обучения за структуриране и развитие на общинската администрация организира НСОРБ

12.02.2020

1112

През месец март  НСОРБ организира поредица от безплатни обучения на тема „Структуриране и развитие на капацитета на общинските администрации“.

Обученията са предназначени за секретари на общини, експерти по човешки ресурси и други ключови служители, ангажирани със структурирането и развитието на капацитета на общинските администрации.

Програмата на обучението включва актуална информация и практически съвети по ключови въпроси за оптимизацията на общинските административни структури, вътрешните правила за дейността на структурите, алтернативни възможности за преодоляване на дефицита на кадри и средства в администрациите, актуални промени в нормативната уредба и  въпроси, свързани с  електронизацията на управлението. Участниците в семинарите ще бъдат запознати и със задачите пред общините, свързани с организацията по преброяването на населението през 2021 г.

Лектори са секретари и ключови общински служители с дългогодишен опит, както и представители на Министерски съвет, Държавна агенция „Електронно управление“ и Националния статистически институт.

Можете да видите подробна програма на обучението, в секция "Документи" по-долу.

Всички разходи за участие, с изключение на пътните разходи до мястото на провеждане и обратно са за сметка на НСОРБ.

Местата в групите са запълват по реда на подаване на заявки до достигане на 30 души. Възможно е да бъдат изчерпани преди посочения краен срок за записване!

 

Първото от поредицата обучения е за общините от Северозападен район (областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч и Плевен) и ще се проведе в гр. Тетевен, хотел „Олимп“, в периода 4 - 6 март 2020 г. Регистрация за участие за обучението в гр. Тетевен може да се направи он-лайн, на адрес: https://forms.gle/nDbvBGisDJgq4vKw9 не по-късно от 24 февруари 2020 г. (понеделник). Заявки не се приемат - групата е запълнена.

 

Обучението  за общините от Северен Централен район (Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра) ще се проведе в гр. Велико Търново, хотел „Болярски“, в периода 9 – 11 март 2020 г. Регистрация за участие може да се направи он-лайн, на адрес: https://forms.gle/1yQ9fMuhdyJ3uGkE8 не по-късно 28 февруари 2020 г. (петък).

 

Обучението за общините от Североизточен район (Варна, Добрич, Търговище, Шумен) ще се проведе в гр. Шумен, Гранд хотел „Шумен“, в периода 11 – 13 март 2020 г. Регистрация за участие може да се направи он-лайн, на адрес: https://forms.gle/NAF5zvdB8j4EvSmL9 не по-късно 28 февруари 2020 г. (петък).

 

 

Документи