Банско очаква да приеме Втората национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините

08.10.2018

437

Втората национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините ще се проведе от 24 до 26 октомври 2018 г. в партньорство с община Банско, която се кандидатира и бе избрана за град-домакин на форума.

Целта на събитието е да бъде платформа за професионално обсъждане и формулиране на решения за подобряване работата на социалните и здравните експерти от общините и за провеждането на конструктивни дискусии между представителите на местната и централната власти за подобряване на взаимодействието при предоставянето социални и здравни услуги.

Каним Ви да се включите в Националната среща в Банско, ако сте:

 • експерт, началник на отдел или директор на дирекции „Социални дейности“ и „Здравеопазване“;
 • заместник-кмет, отговарящ за хуманитарни дейности;
 • председател и член на комисии в общински съвет, ангажиран с провеждането на политики в тези дейности;
 • при желание, в Събитието също могат да се включат и доставчиците на социални услуги в общините.

За участие във форума са поканени гости от ПК по труда, социалната и демографската политика в 44-то Народно събрание, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Агенцията за социално подпомагане, УО на ОПРЧР и ОПРР, ОП за храните и неправителствени организации.

Програмата ще бъде с фокус върху следните теми:

 • Параметрите на Бюджет`2019 за общинските социални и здравни услуги;
 • Възможностите за подкрепа на общинските социални политики чрез ЕСФ и гарантиране на устойчивостта на проектно финансираните услуги;
 • Предстоящи задачи за ефективно предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Приемна грижа“;
 • Интегриран подходи за предоставянето на услуги.

Ще можете по избор, да се включите в едно от четирите направления за представяне на добри практики от общината-домакин Банско:

 • Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с интелектуални затруднения – седмична грижа;
 • Дневен център за стари хора – гр. Добринище,  Защитени жилища за пълнолетни лица с умерена степен на интелектуални затруднения – гр. Банско;
 • Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменции – с. Места.

Повече информация, програма и условия за участие можете да видите на интернет-страницата на НСОРБ-Актив: http://social.namrb-activ.org/

Регистрацията за участие в срещата можете да направите само он-лайн, на посочения по-горе интернет адрес, а крайният срок е 18 октомври 2018 г.