АСП: Насоки за адаптиране на работните места и защита на работещите

14.05.2020

374

В писмо до НСОРБ Агенцията за социално подпомагане разпространи Насоките на Европейския съюз за адаптиране на работните места и защита на работещите при завръщане на работа след кризата COVID 19.

Пълният текст на писмото, както и наръчника, изготвен от Европейската комисия и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа можете да изтеглите от прикачения файл.

Документи