АОП: Ново методическо указание във връзка с обявите за събиране на оферти по чл.187 от ЗОП

23.04.2020

294

Методическо указание относно промяна на срока за получаване на оферти при възлагане на поръчки с публикуване на обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП във връзка с обявеното извънредно положение

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-7 от 22 април 2020 г. относно промяна на срока за получаване на оферти при възлагане на поръчки с публикуване на обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП във връзка с обявеното извънредно положение в страната.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“ или като последвате линка: https://www2.aop.bg/metodologiya/metodicheski-ukazaniya/