АОП: Методическо указание относно изменение на договор за обществена поръчка на основание чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП

27.04.2020

196

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-8 от 24 април 2020 г. относно Изменение на договор за обществена поръчка на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП). Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“  или тук  https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2020/04/MU_2020.pdf