Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки

01.02.2019

447

Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС” (ИА ОСЕС) публикува http://www.aeuf.minfin.bg/bg/page/25 Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени при извършените през 2017 г. одитни ангажименти за програми, финансирани от ЕС за програмен период 2014-2010.

Анализът включва методика за изготвянето му, статистическа информация, кратко описание на подхода при проверките и определяне на финансовото влияние на нарушенията, обобщено представяне на видовете установени нередности. Като отделно приложение е представено обобщение на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им.

Анализирани са 231 проекта по програми, съ-финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и Фонд „Солидарност“. В резултат на проверките Одитният орган е предложил прилагане на финансови корекции върху разходите по договори по 55 процедури за доставки, услуги или строителство. Тези нарушения не са били констатирани от Управляващите органи в процеса по верифициране на разходите през 2016 г. и 2017 г.

Повече за констатациите тук.