Актуални въпроси на обучението на децата в детски градини обсъдиха експерти от общините и НСОРБ с министър Красимир Вълчев

06.04.2020

438

Виртуална работна среща проведоха днес министърът на образованието Красимир Вълчев, заместник-кметове и директори на дирекции „Образование“ в общините София, Варна, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Велико Търново, Сливен и Националното сдружение на общините. Обсъдени бяха актуални въпроси на обучението в детските градини в страната и възможностите за организация на работата на педагогическите и непедагогическите специалисти в детските заведения в условията на извънредно положение. В дискусията взеха участие и председателят на синдикат „Образование“ Юлиян Попов и председателят на Съюза на българските учители Янка Такева. До края на седмицата екип от Министерството на образованието и НСОРБ ще изготви препоръки за организацията на работата в детските градини.