Актуални разпореждания на министъра на здравеопазването

13.06.2020

166

Министърът на здравеопазването издаде:

  • Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г., която влиза в сила от 15 юни, понеделник. В заповедта се нарежда всички лица, когато се намират в обществения транспорт, в аптеките и лечебните заведения са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата, в т.ч. кърпа, шал, шлем и др. На всички други закрити обществени места, както и на всички открити такива, в които не може да бъде осигурено спазването на физическа дистанция, поставянето на маска е силно препоръчително. Запазват се мерките за дезинфекция и спазване на физическа дистанция.

         Обръщаме внимание, че до 15 юни действаща остава Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г.

  • Заповед № РД-01-332/12.06.2020 г., която влиза в сила от 15 юни, понеделник. Считано от 15 юни до 30 юни не се разрешават посещенията в дискотеки, пиано-барове, нощни барове, клубове и други подобни. В същия период не се разрешава провеждането на групови празненства на закрито с присъствието на повече от 10 души, в т. ч. сватби, балове, кръщенета и други. Със същата заповед се разрешава провеждането на спортни мероприятия на открито и закрито при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет и настаняване на зрители най-малко през една седалка или при дистанция от 1,5 м. Същото условие, за 50 % заетост на местата, се отнася и за провеждането на конгреси, конференции, семинари и изложения, както и за провеждането на културно-развлекателни мероприятия, в т.ч. театри, концерти, сценични прояви,  занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица и др.

         Обръщаме внимание, че до 15 юни действаща остава Заповед № РД-01-302/03.06.2020 г.

  • Заповед № РД-01-334/12.06.2020 г., която влиза в сила от 15 юни, понеделник. В заповедта се нарежда всички лица, които пристигат на територията на Република България от Кралство Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Белгия, Република Португалия и Нидерландия, както и от всички трети страни, с изключение на Република Сърбия,  Босна и Херцеговина, и Черна гора, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или в друго място за настаняване. Изключенията за поставяне под карантина са детайлно разписани в текста на заповедта. Със същата заповед здравният министър нарежда на директорите на регионалните здравни инспекции да отменят издадените предписания за поставяне под карантина на лица, пристигнали у нас от Република Ирландия, Кралство Испания, Република Малта и Италия в периода от 02.06.2020 до 14.06.2020 г.

         Обръщаме внимание, че до 15 юни действаща остава Заповед № РД-01-314/04.06.2020 г.

С пълните текстове на заповедите можете да се запознаете от прикачените файлове.