Актуализиране на данните на общините, въведени в Регистъра на информационните ресурси

01.07.2019

1383

Със свое писмо изх. № ДАЕУ-7833/25.06.2019 г. ДА „Електронно управление” уведомява секретарите на всички общини, че достъпът до Регистъра на информационните ресурси (РИР) на служителите, определени от ръководството на общината да вписват информацията в него, ще се осъществява чрез квалифициран електронен подпис (КЕП). Следва да се има предвид, че адреса на електронната поща на така определените лица следва да е еднаква с тази, асоциирана с електронния им подпис.

Общините в срок до 5 юли 2019 година следва да изпратят трите имена, електронна поща и телефон за контакт с определеното длъжностно лице на електронни адреси: adorosieva@e-gov.bg и ismolenov@e-gov.bg. Пълният текст на посоченото писмо на агенцията може да прочетете от ТУК.

От ДА „Електронно управление” очакват общините до 31 август 2019 г. да организират актуализирането и допълването на въведените вече данните за конкретната администрация в РИР. За улеснение към писмото е приложен текста на Алгоритъм за въвеждане/редакция на информацията в РИР, който може да прочетете от ТУК.

При необходимост допълнителна информация и разяснения може да получите от г-жа Антония Доросиева, телефон 02/949 23 43, г-жа Зора Благоева, телефон 02/949 22 79 и г-н Явор Ефтимов, телефон 02/949 24 62.