Академията за общински съветници – с четвърто издание

05.06.2018

464

НСОРБ-Актив организира за четвърти път Академията за общински лидери. Форумът ще се проведе на 21 и 22 юни в гр. Правец и негови лектори отново ще бъдат опитни практици в изборната власт – председатели на общински съвети и кметове, а също така - представители на академичната общност.

И в това издание, Академията ще представи интересни, значими и актуални теми за повишаване на компетенциите, необходими на съветниците в управлението на общинските дейности. Ще бъдат дискутирани предстоящите предизвикателства и възможности в оставащото време от настоящия мандат, ще се посочат често допусканите грешки, но и успешния опит в работата на общинските съвети. Сред темите в Програмата на предстоящия форум са актуалните промени в законовата уредба, засягащи дейността на Общинските съвети, възможните стъпки за подобряване на общинската нормативна рамка и начините да бъдат избегнати протестите на институциите, осъществяващи общ надзор за законност. Прилагането режима на държавните помощи и ангажиментите и отговорности на общинските съвети в това също ще бъде акцент от форума.

Необходимостта от този формат назря през последните години с все по-активното участие на общинските съветници в националните събития, организирани от нас, за експертите от различните ресори в общините. Инициативата бе замислена и се развива като програмата за обучение, която си поставя за цел съхраняването и развиването на процеса на приемственост и надграждане в знанието за местното самоуправление.

Програмата работи още за развитието на мотивацията и капацитета, и насърчаване на лидерските умения на членовете на общинските съвети, и нейни лектори и в това издание ще бъдат най-опитните практици в областта на местното самоуправление – председатели на общински съвети, кметове и представители на академичната общност.

Заявяването за участие се извършва онлайн на интернет страницата на Събитието http://academy.namrb-activ.org/ , където можете да видите програмата и условията за участие.