На вниманието на общинските експерти по местни приходи – Промени в Наредба №Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

17.09.2014

543

Постигнати са следните договорености:

1. Предварително съгласуване с НСОРБ и общините на договора (между общините и ИААА) за въвеждане на интеграционна платформа за автоматична проверка на данъчно задължение върху превозните средства при извършване на периодични прегледи на пътните превозни средства, еднозначно идентифициране на хартиени документи за платен данък върху превозните средства и за отпечатване и периодична доставка на идентификационни защитни стикери. 

2. ИААА ще съгласува с НСОРБ и подробни указания, улесняващи прилагането на наредбата, с цел подобряване на обслужването на данъкоплатците и по-голяма събираемост на данъка върху превозните средства.  

 

Препоръчваме на общините да се въздържат от самостоятелно договаряне на условия, които могат да доведат до неоправдани ангажименти на местните власти.