3 604 са до момента доброволците, готови да подпомогнат общините

03.04.2020

243

От началото на извънредното положение в страната в общините са се записали 3 604 доброволци. Те са заявили желание в настоящия момент да се включат с доброволен труд, средства,  лични автомобили и най-вече при доставката на храни и лекарства. До момента експертите на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ са събрали и обработили данните от 202 общини.

 

Заедно с формированията, които функционират в повечето общини и доброволците, с които работи системата на Български червен кръст, данните от НСОРБ вече се интегрират в единна информационна система, до която ще имат достъп кметовете.

Платформата ще дава яснота какъв доброволчески екип е на разположение в даден момент на територията на съответната община. Това дава възможност на кметовете, които ръководят кризисните щабове по места, ефективно да планират къде има необходимост от помощ, включително дали е нужно пренасочване към съседни общини.

Желание да подпомогнат общините в условията на извънредно положение са заявили както  хора с висока професионална квалификация – юристи, политолози, преподаватели, собственици на бизнес, лекари и медицински специалисти, инженери, ИТ специалисти, архитекти и финансисти, така и безработни, пенсионери, земеделски производители, студенти. Предвид трудностите, които изпитва в момента туристическия бранш, много специалисти от сектора са готови да помагат на хората по места. Сред доброволците, заявили своята готовност да бъдат на разположение на общинските кризисни щабове има много ученици в горните класове, хора с творчески професии, журналисти, включително и двама чуждестранни граждани, избрали да живеят в Павликени и в Струмяни.

В значителна част от малките и средни общини прави впечатление големият брой хора набрани доброволци.

Много общини разчитат основно на служители в общинските структури и администрацията – особено това са общините със неблагоприятна демографска структура. Служителите на общините са ангажирани освен с преките си задачи в сложната обстановка, но и поемат доброволно грижата за по-възрастните и нуждаещите се жители. Активно участват кметските екипи, наместниците и общински съветници. Възрастовият диапазон на екипите, които ще подпомагат общините в условията на извънредно положение е от 18 до 79 години.

В 186 общини в страната работят телефони за заявки на нуждаещи се граждани за доставка на стоки от първа необходимост и лекарства.

233 общини разполагат с доброволни формирования, в които участват 3140 регистрирани и сертифицирани доброволци. Без такива групи от доброволци са най-малките общини с население под 1500 жители. Координационният механизъм, уточнен на 29 март на среща между вицепремиера Томислав Дончев и председателя на НСОРБ Даниел Панов – кмет на община Велико Търново, ще дава възможност при необходимост доброволчески ресурс да бъде насочван към населени места, в които има необходимост от помощ.

Всички постъпили данни ще бъдат проверявани автоматично от службите на МВР с цел избягване на опитите за злоупотреба от криминално проявени лица.

Доброволческият корпус ще бъде насочван за помощ в болнични заведения, както за немедицински дейности, така и в подкрепа на медицинските екипи / за доброволците със съответното образование и квалификация/. Доброволци ще подпомагат дейността на Националния кризисен щаб, на органите а реда и структурите на Министерството на здравеопазването по контрола на карантинирани лица, ще помагат и в други общински дейности като дезинфекция, доставка на храни и медикаменти за възрастни, самотно живеещи хора и хора с увреждания и пр.

 

НСОРБ благодари на всеки, който е готов да дари част от своето време и труд

в подкрепа на хората в нужда!