НСОРБ изпрати предложение за финансиране на общински болници, съгласно Решение на УС от 27 февруари.

09.03.2015

359

 
Списък на общинските болници в труднодостъпни и/или отдалечени райони, съгласно чл. 106, ал. 3 от ЗЛЗизготвен въз основа на предоставените официални данни и допълнителна проверка чрез он-лайн GPS навигационна система за отдалечеността.