Покана за участие в пътуващ семинар на 24 – 28 април 2015 г. в Гърция

23.02.2015

340

От месец септември 2014 година „НСОРБ – Актив“ ЕООД е регистриран туроператор с удостоверение за регистрация № РК-01-7318/10.09.2014 г. Този факт, съчетан с възможностите ни за комуникация с всички европейски асоциации на общини в Европа, ни позволява да организираме учебни посещения на разнообразни тематики, по заявка на различни целеви групи от общините.

С тази покана с голяма радост и вълнение Ви представяме нашата първа оферта - пътуващ семинар „РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО КАТО ОСНОВА ЗА ОБОГАТЯВАНЕ И РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ОБРЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНАТА И ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА, КАТО ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА – ОПИТЪТ НА ГЪРЦИЯ“ от 24 до 28 април 2015 г. с маршрут София – Атина – Микена – Делфи – Солун – София.

Семинарът е подготвен по инициатива на общинските обредни домове, но е предназначен за широк кръг специалисти от общинска администрация, които работят не само в областта на обредните дейности, но и в управлението и рекламата на туризма и културните дейности на общината, културните дейности, общинската икономика и музеите.

По време на пътуващия семинар част от групата ще посети дом за радостни обреди  и гробищен парк в Атина, както и туристически информационни центрове в гръцката столица. На тези места участниците ще имат възможност да се запознаят с опита на гръцките си колеги.

Надяваме се нашата нова дейност да отговори на Вашите очаквания и да стане така търсена, както и досегашните ни услуги.

Към настоящата покана ще намерите програма на пътуващия семинар и заявка.

За да заявите участие, молим да попълните и изпратите попълнената заявка на e-mail: s.jankulova@namrb.org не по–късно от 13 март 2015 година, петък.

Условията за участие в семинара са изпратени на електронната поща на всички кметове на 23.02.2015 г.

За допълнителна информация и заявки:

София 1111, ул. Голаш №23, Телефон 02/  9434467, 9434468

Факс: 9434431, e-mail: s.jankulova@namrb.org

Лице за контакт: София Янкулова – експерт „Развитие”

 

Програма                    ТУК

Заявка за участие     ТУК