Покана за участие в обучение „Актуални въпроси по сметкоплана и счетоводната отчетност, съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси“, 22-23 октомври 2014 г., гр. София

03.10.2014

351

Основните теми в програмата са:

  • Сметкоплана на бюджетните организации – промени в принципите и правилата на отчитане;
  • Сметкоплана на бюджетните организации – промени в структурата от сметки;
  • Специфични особености в отчетността при получаване и разходване на средствата на Европейския съюз - отчетност в група „СЕС“;
  • Актуални въпроси, свързани с текущата отчетност на начислена и на касова основа, регламентирани в указанията на МФ.

Лектор на обучението ще бъде Елена Аврамова, държавен експерт в дирекция „Държавно съкровище“.

С цел обучението да бъде максимално полезно, г-жа Аврамова има готовност да отговори на предварително изпратени практически казуси и проблеми. Въпросите изпращайте на e-mail: l.velichkova@namrb.org не по-късно от 20 октомври 2014 г. 

За участие в обучението са поканени счетоводителите и финансистите от общините, при проявен професионален интерес могат да се включат и други общински експерти.

 

Заявки за участие можете да изпращате на e-mail: g.kolev@namrb.org или 

факс 02/ 94 34 431 най-късно до 17 октомври 2014 г. (петък) включително

 

ПРОГРАМА

ЗАЯВКА