Проблеми пред общините при определяне на Таксата "Битови отпадъци" за 2015г.

18.09.2014

622