Търсим общински експерт с английски език в сферата на управлението на водите и отпадъците

06.03.2015

336

Всички разходи свързани с дейността на експерта се поемат от НСОРБ.

Заинтересованите експерти следва да подадат на електронна поща: v.ivanova@namrb.org   до 10 март CV на английски език (свободен текст).

При необходимост от допълнителна информация, лице за контакт е Веселка Иванова телефон 02/ 943 44 67.