НСОРБ обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - МПС, собственост на НСОРБ.

10.02.2015

243

Информация за търга и документи за кандидатстване може да видите ТУК