Партньорски предложения

27.01.2015

545

Уважаеми дами и господа,

Националното сдружение на общините в Република България и неговото търговско дружество НСОРБ-Актив подготвят Национална среща на общинските експерти в образованието и Национална среща на общинските предприятие и търговски дружества. В приложените файлове ще намерите  възможностите за участие на бизнеса в тези две събития. 

Готови сме да обсъдим предложените спонсорски пакети, както и Ваши идеи за участие и се надяваме да установим съвместна дейност, която да бъде ползотворна за Вашата фирма.

Предложение за партньорство Втора национална среща на общинските експерти в образованието

Предложение за партньорство Втора национална среща на общинските предприятие и търговски дружества