Подписано е Национално рамково споразумение за реализация на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 - 2020

20.10.2014

410