НСОРБ търси компетентен общински експерт с английски език в сферата на туризма.

20.10.2014

437

Всички разходи свързани с дейността на експерта се поемат от НСОРБ.

Заинтересованите експерти следва да подадат на електронната поща на НСОРБ: namrb@namrb.org до 30 октомври CV на английски език (свободен текст). 

При необходимост от допълнителна информация, лице за контакт е Веселка Иванова телефон 02/ 943 44 67, електронен адрес: v.ivanova@namrb.org  .