Позиция на УС на НСОРБ относно практиката по налагане на финансови корекции по изпълнявани от общините европейски проекти

29.09.2014

351