Обучения за създаване на ефективни форми на междуобщинско сътрудничество

26.09.2014

451

Темите в програмата на обучението са подбрани така, че да се добие пълна представа за нормативната уредба и практическите аспекти на МОС. Обучението ще бъде насочено и към разпространение на полезното от опита на Норвегия, която е създала и развива ефикасни, работещи модели за сътрудничество между общините. Предвидено е и достатъчно време за дискусии, така че участниците да имат възможност да зададат всички въпроси, които ще помогнат в изучаването на МОС и неговото приложение в България. От друга страна това ще помогне да се идентифицират интереса и намеренията на всяка една община за работа в конкретни сфери на МОС, тъй като на следващ етап от проекта предстои да се изберат пилотни общини, които да разработят и приложат различни модели на междуобщинско сътрудничество в области и сфери, които считат за приоритетни в своето развитие. 

Участието в обучението, включително настаняване и изхранване, се поема от НСОРБ. Разходите за пътуване са за сметка на общините. Обученията ще бъдат 3 за цялата страна, в групи по 40 човека.

 

Как да се заяви участие?

Поради ограничения брой места в групите за обучение, записването ще става по реда на подаване на заявките. От община може да се запише един представител и втори като резерва.  

 

Обученията ще се проведат както следва:

дати

Място

на провеждане

Участници

от областите

22 - 24 октомври

София

Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Плевен, Перник, Пазарджик, София-област, София-град

29 - 31 октомври

Варна

Варна, Велико Търново,  Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен

12 - 14 ноември

Стара Загора

Бургас, Габрово, Кърджали, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Смолян, Хасково и Ямбол

 

За допълнителна информация можете да се обръщате към София Михова, експерт „Междуобщинско сътрудничество“ в НСОРБ, e-mail: s.mihova@namrb.org

тел.: 02/943 44 67/68.

 

Предварителна програма 

Заявка