Обучение за търговските дружества с общинско участие и общинските предприятия

22.09.2014

582

 

Подобно обучение се организира за първи път. Програмата съдържа лекции и дискусии, които имат за цел да се предложат решения за по-ефективно и по-качествено изпълнение на стопанската дейност на общините. Желанието ни е, чрез обмяна на опит и добри практики, да се повишат експертните знания, професионални умения и управленски капацитет на ръководителите на общинските търговски дружества. 

 

Основни теми  в програмата: 

  • политически аспекти в създаването и управлението на общинското търговско дружество;
  • как да съчетаваме очакванията на собственика с обичайните търговски практики;
  • професия мениджър;
  • анализ и планиране; организация работата на екипа;
  • „ин–хаус“ възлагане на обществени поръчки: нова възможност за общинските дружества.

     

Лектори:

Константин Николов, управител на „Имидж Консултинг“ ЕООД; Лъчезар Росенов, кмет на община Добрич два мандата (1995-2003 г.), консултант местно самоуправление. 

Желаещите да участват е необходимо да изпратят попълнена приложената заявка и да преведат таксата за участие най-късно до 3 октомври 2014 г. (петък) на: e-mail: m.nikolov@namrb.org или факс 02/943 44 31. 

 

Програмата на обучението и заявка за участие:

 

Програма

Заявка за участие