Информация относно обучения в чужбина по проект „Е-ПОДЕМ“

19.09.2014

549

 Актуална информация относно свободните места на 19.09.2014г. към 11,00 ч.:

Европейски проекти за опазване на околната среда - има свободни места!

Финансово управление на европейски проекти -  групата е запълнена!

Процедури по обществени поръчки - групата е запълнена!

Подготовка и изпълнение на европейски проекти -  групата е запълнена!

 

На 19 септември до края на деня, записалите се чрез интернет платформата ще получат потвърждение за записване в обученията на електронната поща, която са посочили при въвеждане на данните си.

Следващите дати за обучения ще бъдат обявени и активни на интернет платформата в началото на декември 2014 г. 

Обученията ще се провеждат в месеците от януари до април 2015 г.