18 септември е датата на Регионалния форум за избор на представители на общините от Югозападен регион за планиране в Регионалния съвет за развитие

11.09.2020

150

На 18 септември 2020 г., (петък) от 10.30 до 16.30 ч. в гр. София, хотел „Маринела“, зала „София“, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) организира Регионален форум за избор на представители на общините от Югозападен регион за планиране в Регионалния съвет за развитие (РСР). За участие във форума са поканени кметовете на всички 52 общини от областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софияобласт и София.

Регионалният съвет за развитие има ключова роля в цялостния процес на планиране, управление, координация и изпълнение на регионалния план за развитие, както и в процесите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.

Съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие НСОРБ организира при пълна прозрачност процедурата за избор на представителите на общините в РСР.

Местните власти в Югозападен район за планиране ще имат 17 представители в Регионалния съвет за развитие.

 

Поканите за участие във форума можете да изтеглите от тук: https://www.namrb.org/regionalni-saveti-za-razvitie-integriran-teritorialen-plan