17 са общините- кандидати за Етикета за иновации идобро управление на местно ниво на СЕ

17.05.2017

232

Приключи срокът за подаването на заявления от общините за участие в Четвъртата процедура по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. До тази дата в Министерство на регионалното развитие и благоустройството постъпиха кандидатурите на 17 общини: Банско, Бяла Слатина, Вълчи дол, Габрово, Горна Оряховица, Девня, Димитровград, Добрич, Кнежа, Павликени, Поморие, Русе, Самоков, Свищов, Смядово, Троян и Търговище.

Съгласно утвърдения от Комисията за присъждане на Етикета план-график за провеждане на процедурата, предстои изпълнението на следните дейности:

  • Набиране на независими експерти за оценяване на кандидатурите на общините и утвърждаването им от Комисията – май 2017 г.;
  • Провеждане на анкетно проучване по прилагане на 12-те принципа за добро демократично управление, в общините, подали заявление за участие в Четвъртата процедура – юни-юли 2017 г.;
  • Оценяване на кандидатурите на общините от независимите експерти – август 2017 г.;
  • Провеждане на заседание на Комисията и приемане на решение за присъждането на Етикета – септември 2017 г.;
  • Заключителна конференция и официална церемония по награждаването на отличените с Етикета общини – октомври 2017 г.