Последни налични бройки от Консултативна разработка за съставяне и приемане на общинския бюджет за 2015г

26.01.2015

538

Моля, посочвайте данни за фактура и точен пощенски адрес, на който да бъдат изпратени книжките (населено място, пощенски код, адрес, получател, моб. телефон).

Цената на консултативната разработка е 15 лева с ДДС. Заплащането се извършва с банков превод

 

Банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД, 

София, главен офис 

IBAN BG89RZBB91551068054800, BIC RZBBBGSF,  

НСОРБ – АКТИВ ЕООД