Покана за участие във ВТОРА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 12-13 март 2015 г., гр. Плевен

18.02.2015

325

В събитието се очаква да се включат широк кръг представители от общините - ръководители и експерти от общинските фирми и търговски дружества, председатели и членове на ресорни комисии в общинските съвети, кметове и заместник-кметове, служители на общинските администрации и др.

Срещата се провежда под патронажа на г-жа Цецка Цачева, Председател на Народното събрание.

Врамките на форума ще бъдат обсъдени актуални въпроси в нормативната уредба и практика, както и важни проблеми и решения за стопанските субекти на общините. В програмата са предвидени и четири паралелни сесии по предмет на дейност. Основните теми в тях са: 

  • Комунални услуги - механизми за повишаване конкурентоспособността и постигане на финансова устойчивост;
  • Обредни дейности - обхват и качество на услугите, необходимост от промени в нормативната уредба;
  • Общинско здравеопазване - реанимация или евтаназия;
  • Различни сфери на дейност и разнообразни услуги – еднакви предизвикателства и специфични решения.

За участие в паралелните сесии са поканени представители на МОСВ, МЗ, КЗК и ресорни парламентарни комисии.

За промени и потвърждение от страна на поканените гости следете интернет страницата на НСОРБ – www.namrb.org

Как да заявите участие:

Покани и условия за участие са изпратени до кметовете на общините, председателите на общински съвети и ръководителите на общински предприятия и търговски дружества на 18.02.2015 г.

За да заявите участие, е необходимо да изпратите заявка и преведете таксата за участие най-късно до 9 март 2015 г. (понеделник).

Програма                             ТУК

Заявка за участие             ТУК