ХI Национална среща на експертите по програми и проекти от общините

13.11.2019

467

Събитието има за цел да подкрепи общините в усилията им да използват максимално потенциала си за по-ефективното усвояване на европейското финансиране. Форумът доказа своята полза през годините като платформа за засилване на партньорството и единодействието на общинските „евроексперти“ с управляващите и контролните органи по усвояването на евросредствата. Срещата се утвърди като място за диалог между съмишленици в общата им цел да бъдат преодолени затрудненията, минимизирани грешките, намалена административната тежест и ускорено договарянето и изпълнението на общинските проекти.

Темите в Срещата, която се провежда тази година за 11 път, ще бъдат с фокус върху проблемите по изпълнението на общинските проекти от настоящия програмен период и напредъка в подготовката на следващия.

Акцент ще бъде поставен и върху практическото прилагане на режима на държавните помощи, подготовката и изпълнението на проектите, финансирани чрез финансовите инструменти; налагането на финансови корекции.

Отбележете датите в своя календар и очаквайте скоро допълнителна информация на интернет страницата на НСОРБ и на НСОРБ - Актив: http://www.namrb-activ.org/

 

Генерален спонсор на форума